ReadyCheckGo

คำถามที่พบบ่อย - Ready Check Go

คำถามที่พบบ่อย

ตรวจโควิดโดยวิธี Rapid Antigen (ATK)

Antigen

15 นาทีต่อชุด / หากคนเยอะอาจใช้เวลาเรียงลําดับนาน

ลูกค้ามารับที่คลินิกได้ หรือ ส่งแมสค่าจัดส่งตามGrab

รับแต่รบกวนระบุด้วยครับ

รับค่ะ ต้องมีพาสปอร์ต/บัตรด่างด้าว

แนะนําให้ตรวจ RTPCR ต่อเลย *โดยทั่วไปกรณี RT-PCR ผลออกภายใน 48 ชั่วโมง หากมีผู้เข้ารับบริการจํานวนมากไม่เกิน 72 ชั่วโมง *ในกรณีผล RT-PCR ขึ้น “”พบเชื้อ”” ReadyCheckGo จะประสานข้อมูลเข้าระบบของกรมควบคุมโรค เพื่อให้ชื่อเข้าระบบ ,ให้คําแนะนําเบื้องต้น ในการติดต่อ เครือข่ายที่จะช่วยจัดหาเตียงหรือดูแลการรักษาต่อ แต่ไม่สามรถการันตีเรื่องการจัดหาเตียงได้ เนื่องด้วย สภาวะการณ์ในปัจจุบัน

สามารถจองได้ทันทีหรือวันถัดไป

นนทรีคลินิกแพทย์ Sathu Pradit Rd, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120 Map https://goo.gl/maps/SjGL1xcWPK4YcT1R7
เบอร์โทรคลินิก 096 006 2533
LINE ID : @readycheckgo
คลินิก นนทรีคลินิกแพทย์

Rapid Test ถ้าจํานวนไม่ถึง 3 คนค่าเดินทางดังนี้
➢ ระยะทางตั้งแต่ 15-30 Km มีค่าใช้จ่าย 500 บาท
➢ ระยะทางตั้งแต่ 31 Km มีค่าใช้จ่าย 1000 บาท
➢ ค่าเดินทางเฉพาะปริมณฑล 1500 บาท
Rapid test มากกว่า 3 คนขึ้น
➢ มีค่าเดินทางเฉพาะปริมณฑล 1500 บาท

  • ถ่ายรูปบัตรประชาชนคู่กับผลตรวจATK
  • เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  • ติดต่อ 1330 ทันที
  • ติดต่อสายด่วนโควิดเบอร์ของเขตที่อาศัยอยู่
  • ติดต่อทุกเครือข่ายเอกชน เพื่อลดเวลารอเตียง
  • หากที่ไหนได้เข้าช่วยเหลือก่อน
    ก็จะยิ่งเป็นผลดีกับคนไข้
ตรวจโควิดเชิงรุกด้วยวิธี RT-PCR นอกสถานที่

PCR

24-48 ชั่วโมง ในกรณีต้องส่งผลตรวจยืนยันกับกรมวิทย์ อาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง

คลินิกเทคนิคการแพทย์รามคําแหง
(ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์), ทาง Email

ลูกค้ามารับที่คลินิกได้ หรือ ส่งแมสค่าจัดส่งตาม Grab

รับแต่รบกวนระบุด้วยครับ

รับค่ะ ต้องมีพาสปอร์ต/บัตรด่างด้าว

o = *โดยทั่วไปกรณี RT-PCR ผลออกภายใน 48 ชั่วโมง หากมีผู้เข้ารับบริการจํานวนมากไม่เกิน 72 ชั่วโมง *ในกรณีผล RT-PCR ขึ้น “”พบเชื้อ”” ReadyCheckGo จะประสานข้อมูลเข้าระบบของกรมควบคุมโรค เพื่อให้ชื่อเข้า ระบบ ,ให้คําแนะนําเบื้องต้น ในการติดต่อเครือข่ายที่จะช่วยจัดหาเตียงหรือดูแลการรักษาต่อ แต่ไม่สามรถการันตีเรื่อง การจัดหาเตียงได้ เนื่องด้วย สภาวะการณ์ในปัจจุบัน

Rapid Test ถ้าจํานวนไม่ถึง 3 คนค่าเดินทางดังนี้
➢ ระยะทางตั้งแต่ 15-30 Km มีค่าใช้จ่าย 500 บาท
➢ ระยะทางตั้งแต่ 31 Km มีค่าใช้จ่าย 1000 บาท
➢ ค่าเดินทางเฉพาะปริมณฑล 1500 บาท
Rapid test มากกว่า 3 คนขึ้น
➢ มีค่าเดินทางเฉพาะปริมณฑล 1500 บาท

Swab โพรงจมูกและคอ

PCR test ถ้าจํานวนไม่ถึง 2 คนค่าเดินทางดังนี้
➢ ระยะทางตั้งแต่ 15-30 Km มีค่าใช้จ่าย 500 บาท
➢ ระยะทางตั้งแต่ 31 Km มีค่าใช้จ่าย 1000 บาท
➢ ค่าเดินทางเฉพาะปริมณฑล 1500 บาท
PCR test มากกว่า 1 คนขึ้น
➢ มีค่าเดินทางเฉพาะปริมณฑล 1500 บาท

สามารถใช้เอกสารตรวจ RT-PCR ได้ทันที , สามารถออกใบรับรองแพทย์เพื่อเคลมประกันได้

คือใบผลตรวจ PCR ที่เราต้องออกให้ลูกค้าทุกคนที่ทําการตรวจอยู่แล้ว

Scroll to Top