Follow us on

Previous slide
Next slide
ตรวจโควิดเชิงรุก - Ready Check Go

แพ็กเกจตรวจโควิด ทั้งแบบ ATK และแบบ PCR ราคาไม่แพง

"ReadyCheckGo เราคือมืออาชีพเรื่องของสุขภาพและชีวิต"

จองตรวจโควิดทั้งแบบ ATK และ RT-PCR ราคาพิเศษ เรามีทีมนักเทคนิคการแพทย์และพยาบาล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ให้บริการตรวจโควิดนอกสถานที่ พร้อมใบรับรอง ทั้งที่บ้าน โรงงาน บริษัท และตามงาน Event ต่าง ๆ รับตรวจตั้งแต่ 1 คนไปจนถึง 20,000 คน ไม่ต้องเดินทาง เราให้บริการถึงสถานที่

แพ็กเกจตรวจโควิด ทั้งแบบ ATK และแบบ PCR

Promotion and Package

ReadyCheckGo บริการตรวจโควิดเชิงรุกนอกสถานที่ และแบบ Drive-Thru

บริการตรวจโควิดเชิงรุก มีให้เลือกทั้งแพ็กเกจตรวจโควิด RT-PCR และ ATK  ทั้งตรวจที่คลินิก หรือแพ็กเกจตรวจโควิด งานแต่งงาน งาน Event สถานประกอบการ โรงงาน ชุมชน หรือบ้าน มีทั้งบริการตรวจโควิดสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

จองตรวจโควิดทั้งแบบ ATK และ RT-PCR ราคาพิเศษได้ที่เรดี้เช็คโกคลินิกเวชกรรม

     – ตรวจโควิดนอกสถานที่ เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ 9.00-19.00 น.

     – ตรวจโควิดแบบ Drive-Thru เวลาทำการ วันจันทร์-อาทิตย์ 9.00-20.00 น.

บริการตรวจโควิดด้วย ATK และ PCR คืออะไร? ราคาต่างกันไหม

บริการตรวจโควิด-19 แบบ Real Time Polymerase Chain Reaction หรือ RT-PCR

คือการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยดูจากสารพันธุกรรม RNA ของไวรัส ซึ่งเป็นวิธีตรวจโควิด-19 แบบมาตรฐานสากล (Gold Standard) ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยตรง เหมาะสำหรับการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น และสามารถใช้ติดตามผลการรักษาได้ โดยการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ราคาจะเริ่มต้นที่หลักพันขึ้นไป

บริการตรวจโควิด-19 โดยวิธี Rapid Antigen Test หรือ ATK

คือการตรวจโดยการเก็บสารคัดหลั่งและอ่านผลบน Strip Test ทราบผลภายใน 15-30 นาที อาจจะมีความคลาดเคลื่อน หรือตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 หากเชื้อยังมีปริมาณน้อย เป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเท่านั้น หากไม่มั่นใจควรตรวจซ้ำ สำหรับค่าบริการตรวจ ATK ราคาจะเริ่มต้นที่หลักร้อยขึ้นไป จึงเหมาะสำหรับการตรวจจำนวนมาก

จองตรวจโควิดที่คลินิกแบบ Walk in Drive-Thru

จองตรวจโควิดเชิงรุกนอกสถานที่บ้าน / โรงแรม

จองตรวจโควิดนอกสถานที่ จำนวนมาก คัดกรอง / Event / Wedding

ตรวจโควิดเชิงรุก - Ready Check Go

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจ

ตรวจแอนติเจนหาเชื้อ COVID-19
ด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit

บริการตรวจโควิดแบบ ATK ราคาเริ่มต้นที่ 790 บาทต่อท่าน จะตรวจพบเชื้อได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

 • การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ตรวจแอนติเจน เป็นแค่เพียงการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อแค่ไม่แสดงอาการ
 • ระยะเวลารับบริการท่านละประมาณ 3-5 นาที
 • รับตรวจทุกช่วงวัย สำหรับบริการตรวจโควิดสำหรับเด็ก ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 • เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
 • รอผลประมาณ 30 นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ
 • ออกใบรับรองแพทย์ได้ (มีค่าบริการ) ทางอีเมล หากต้องการใบเอกสารตัวจริงสามารถติดต่อรับได้ที่คลินิก หรือให้ ReadyCheckGo เรียกเมสเซนเจอร์แบบเก็บเงินค่าส่งปลายทาง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการว่าจะติดเชื้อ สามารถเข้ารับบริการได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • หากตรวจในช่วงแรกของการรับเชื้อหรือช่วงแรกที่มีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นเป็นลบ แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้รับบริการปลอดเชื้อควรกักตัวติดตามอาการต่อเนื่อง และควรกลับมาตรวจซ้ำอีกครั้ง
 • กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวก แนะนำตรวจแบบ PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง ReadyCheckGo จะประสานข้อมูลเข้าระบบของกรมควบคุมโรค เพื่อให้ชื่อเข้าระบบให้คำแนะนำเบื้องต้น ในการติดต่อเครือข่ายที่จะช่วยจัดหาเตียงหรือดูแลการรักษาต่อ แต่ไม่สามารถการันตีเรื่องการจัดหาเตียงได้ เนื่องด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบัน
 • สามารถขอใบเสร็จ/กำกับภาษีได้ โดยแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ตอนจอง จะจัดส่งทางอีเมลเท่านั้น
 • ชาวต่างชาติสามารถรับบริการได้ โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนพาสปอร์ต เช่น บัตรต่างด้าว

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เทคนิค
Real Time-PCR

 แพ็กเกจตรวจโควิดแบบ RT-PCR ราคาเริ่มต้น 2,990 บาท ระยะเวลารับบริการท่านละประมาณ 3-5 นาที รับผลพร้อมเอกสารรับรองภายใน 24 ชั่วโมง

 • การจองตรวจโควิดแบบ RT-PCR สามารถตรวจได้ทุกช่วงวัย สำหรับบริการตรวจโควิดสำหรับเด็ก ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
 • เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกและลำคอ
 • อาจต้องรอผลนานกว่า 48-72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่สิ่งส่งตรวจส่งถึงแล็บ ไม่ใช่เวลาขณะที่ตรวจ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับบริการ
 • จัดส่งผลตรวจและใบรับรองแพทย์ทางอีเมล หากต้องการใบเอกสารตัวจริงสามารถติดต่อรับได้ที่คลินิก หรือให้ ReadyCheckGo เรียกเมสเซนเจอร์แบบเก็บเงินค่าส่งปลายทาง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการว่าจะติดเชื้อสามารถเข้ารับบริการได้ แต่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • กรณีตรวจแล้วผลเป็นบวกพบเชื้อ ReadyCheckGo จะประสานข้อมูลเข้าระบบของกรมควบคุมโรค เพื่อให้ชื่อเข้าระบบให้คำแนะนำเบื้องต้น
 • ในการติดต่อเครือข่ายที่จะช่วยจัดหาเตียงหรือดูแลการรักษาต่อแต่ไม่สามารถการันตีเรื่องการจัดหาเตียงได้เนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน
 • สามารถขอใบเสร็จรับเงินได้โดยแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ตอนจองจะจัดส่งทางอีเมลเท่านั้น
 • ชาวต่างชาติสามารถรับบริการได้ โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตน พาสปอร์ต เช่น บัตรต่างด้าว

ข้อมูลแพ็กเกจตรวจโควิดเพิ่มเติม

Scroll to Top