ReadyCheckGo

ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นั้นแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีหลักๆ ซึ่งแต่ละวิธีจะมีการตรวจที่แตกต่างกันออกไปและมีระดับความแม่นยำของผลการตรวจที่ต่างกันด้วยเช่นกัน บางวิธีอาจต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่คลาดเคลื่อนน้อย แต่บางวิธีที่เหมาะสำหรับใช้ตรวจประเมินในเบื้องต้นสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองได้ แต่ก็จะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสูงตามไปด้วย หากตรวจแล้วผลเป็นลบหรือไม่พบเชื้อก็อาจไม่ได้หมายความว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 เสมอไป 

ดังนั้นในการตรวจหาเชื้อโควิดควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองทั้งในด้านความเสี่ยง อาการแสดงที่พบและวิธีการตรวจวัดผล ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีที่แตกต่างกัน

ดังนี

1. RT- PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction)

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย RT- PCR เป็นวิธีการตรวจโดยการหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก วิธีการตรวจจะเป็นการ Swab เพื่อเก็บสารคัดหลั่งของทางเดินหายใจและตรวจวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ (Lab) เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยในช่วงระยะเริ่มแรกของโรค เนื่องจากสามารถตรวจยืนยันผลได้ทันทีแม้ติดเชื้อมาเพียง 3 วัน ทั้งเชื้อเป็นและเชื้อตาย หรือแม้กระทั่งมีปริมาณเชื้อในร่างกายน้อยก็สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ

สุดท้ายนี้ หากไม่มั่นใจว่า ท่านและคนอื่นๆ ที่ท่านประสงค์จะให้ตรวจโควิดด้วย ควรจะตรวจหาเชื้อด้วยวิธีไหน สามารถติดต่อสอบถาม หรือเรียกใช้บริการ ตรวจโควิดนอกสถานที่ กับ ReadyCheckGo ได้ที่ https://lin.ee/Dqqy3e5 

“ReadyCheckGo น่าเชื่อถือ มืออาชีพ เพราะเป็นเรื่องของสุขภาพและชีวิต”

Scroll to Top